Repatriëring.com

 
 
 
 
 
1
1
Moet u door medische redenen uw vakantie of reis onderbreken? Wij begrijpen als geen ander dat dit een bijzonder onaangename ervaring voor u is. Medical Events verzorgt medische repatriëringen door heel Europa en is gespecialiseerd in internationaal ambulance- & Intensive Care vervoer. Door onze ruime ervaring in verschillende landen en wisselende omstandigheden kunnen wij u helpen om u zo snel en comfortabel mogelijk thuis te brengen.

Ambulance vervoer door Europa en aanliggende landen

Een medische repatriëring kan noodzakelijk zijn wanneer u in het buitenland ziek bent geworden of een ongeval heeft gehad en terug wil naar eigen land. Bij een repatriëring zijn er medisch gegronde redenen om u vervroegd naar huis te begeleiden. Op basis van de beschikbare informatie en overleg met de behandelend arts zetten wij een uitgebalanceerd medisch team in om uw repatriëring zo veilig mogelijk uit te voeren.

Het komt regelmatig voor dat een patiënt niet ”fit to fly” wordt verklaard door de behandeld arts, waardoor repatriëring per vliegtuig niet is toegestaan. Medical Events verzorgd in dat geval uw repatriëring snel en vakkundig over de weg. De ambulances van Medical Events zijn uitgerust met moderne apparatuur die uw gezondheid goed bewaken en zijn speciaal ingericht voor ziekenvervoer over langere afstanden. De ambulances voldoen aan het Landelijk Protocol Ambulance 8.0, waarbij het medisch team in direct contact staat met medisch specialisten voor eventueel overleg tijdens de repatriëring.

Deskundige begeleiding bij Intensive Care transport

Naast het reguliere ziekenvervoer kan het voorkomen dat u ernstig ziek bent of ernstig letsel heeft opgelopen tijdens een ongeval. Wanneer het risico bestaat op bijkomende complicaties, of wanneer u zich in een land bevindt waar de vereiste medische zorgen niet gegeven kunnen worden, kan uw behandeld arts een medische repatriëring aanraden onder het kader Intensive Care vervoer. Medical Events beschikt over een speciaal ingerichte ambulance waarbij u tijdens de repatriëring wordt begeleidt door een verpleegkundige, IC verpleegkundige en/of een IC Arts.

Kunt u om medische redenen niet meer op eigen kracht naar huis keren? En heeft een arts ter plaatse u een medische repatriëring geadviseerd? U ontvangt een offerte die wij op basis van uw persoonlijke situatie samenstellen. Hierbij stellen wij een repatriëringsschema op waarbij de vervoersmogelijkheden, procedures, in te zetten medisch personeel en de benodigde medische middelen optimaal op elkaar afgestemd worden. Een medische repatriëring is veelal mogelijk binnen 48 uur, afhankelijk van de vertreklocatie. Een spoedig herstel start met een repatriëring bij Medical Events!